ثبت نام آزمون استخدامی

کد ملی  
انتخاب فراخوان
 

کد امنیتی

ثبت نام صرفا بر اساس شرایط مندرج در فراخوان جذب نیرو انجام می گیرد. لذا فقط با تایید پذیرش شرایط مجاز به ثبت نام خواهید بود.

با استفاده از دکمه "وضعیت و نقص های ثبت نام من" می توانید از وضیت ثبت نام و یا نقص های احتمالی ثبت نام خود مطلع شوید

توجه: جهت عملکرد بهتر ار مرورگرهای فایرفاکس یا کروم استفاده نمایید