دریافت کارت ورود به جلسه آزمون
کد ملی:
کد رهگیری:
انتخاب فراخوان:
کد امنیتی:
 


توجه: افرادی که ثبت نام آنها تایید نشده است قادر به دریافت کارت ورود به جلسه نمی باشند
توجه:  کد رهگیری بر روی فرم نهایی ثبت نام شما درج شده است. چاپ فرم نهایی از صفحه ثبت نام ،همچنان در دسترس می باشد
برای بازگشت به صفحه ثبت نام اینجا کلیک نمایید